Firmamız Hakkında

1997 yılında faaliyete geçen firmamız, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak tesis kurma çalışmalarına başlamış ve toplama çalışmalarının da ilk adımı atılmıştır.

Bu çerçevede yapılan yönetim planının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanması ile de firmamız Bursa / Akçalar'da her geçen sene artan fabrikalarımızla çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışmaktadır.

Kağıt ve karton ambalaj, Plastik ambalaj, Ahşap ambalaj, Metalik ambalaj, Kompozit ambalaj, Karışık ambalaj, Cam ambalaj ve Tekstil ambalajı toplama ve ayırma faaliyeti yürüten firmamız, geri kazanım konusunda da girişim yaparak faaliyet alanını genişletme kararı almıştır.

Vizyonumuz & Misyonumuz

* Tesis işleyişini doğru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali kaynakları kullanarak sürekli iyileştirmek,
* Müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek,
* Çalışanlarımızın tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek sürekli eğitim ile öğrenen, gelişen, paylaşan ve katılımcı bir organizasyon olmak,
* Çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
* Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa ve yürürlükteki mevzuatlara uymak,
* Çok yönlü iletişimle müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve toplumun memnuniyetini devam ettirmektir.

Toplanılan Atıklar ve Kodları

* 15 01 01 - Kağıt ve Karton Ambalaj

* 15 01 02 - Plastik Ambalaj

* 15 01 03 - Ahşap Ambalaj

* 15 01 04 - Metalik Ambalaj

* 15 01 05 - Kompozit  Ambalaj

* 15 01 06 - Karışık Ambalaj

* 15 01 07 - Cam Ambalaj

* 15 01 08 - Tekstil Ambalaj