Firmamız Hakkında

1997 yılında faaliyete geçen firmamız, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olarak tesis kurma çalışmalarına başlamış ve toplama çalışmalarının da ilk adımı atılmıştır.

Bu çerçevede yapılan yönetim planının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanması ile de firmamız Bursa / Akçalar'da her geçen sene artan fabrikalarımızla çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışmaktadır.

Kağıt ve karton ambalaj, Plastik ambalaj, Ahşap ambalaj, Metalik ambalaj, Kompozit ambalaj, Karışık ambalaj, Cam ambalaj ve Tekstil ambalajı toplama ve ayırma faaliyeti yürüten firmamız, geri kazanım konusunda da girişim yaparak faaliyet alanını genişletme kararı almıştır.

Neden Önemlidir?

Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği şüphesizdir. Kaynak israfını önlemenin yanında, hayat standartlarını yükseltme çabaları ve ortaya çıkan enerji krizi ile bu gerçeği gören gelişmiş ülkeler atıkların geri kazınılması ve tekrar kullanılması için yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir. Kalkınma çabasında olan ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerin de tabii

Neler Geri Dönüştürülebilir?

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesi geri dönüşüm olarak tanımlanıyor. Başka bir deyişle geri dönüşüm, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması. Geri dönüşebilen maddeler arsında; kağıt, cam, piller ve akümülatörler, alüminyum